ไม้เบญจพรรณ

จำหน่าย : ไม้เบญจพรรณเป็นไม้เนื้อผสมทั้งอ่อนและแข็ง เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนถึงแดงเข้มหรือเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลแดง เสี้ยนไม้หยาบ ทางร้านมีจำหน่ายหลากหลายขนาด ได้แก่ 1×6, 1×8, 1×10, 1.5นิ้ว x 3นิ้ว ความยาวเริ่มตั้งแต่ 1 – 6 เมตร

การใช้งาน : ใช้ทำแบบเสา เทพื้น ทำโครงเคร่าสำหรับยึดแบบ มีความคงทนปานกลาง

Description

Description

จำหน่าย : ไม้เบญจพรรณเป็นไม้เนื้อผสมทั้งอ่อนและแข็ง เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนถึงแดงเข้มหรือเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลแดง เสี้ยนไม้หยาบ ทางร้านมีจำหน่ายหลากหลายขนาด ได้แก่ 1×6, 1×8, 1×10, 1.5นิ้ว x 3นิ้ว ความยาวเริ่มตั้งแต่ 1 – 6 เมตร

การใช้งาน : ใช้ทำแบบเสา เทพื้น ทำโครงเคร่าสำหรับยึดแบบ มีความคงทนปานกลาง