น่ารู้เรื่องก่อสร้าง

การเลือกผู้รับเหมา

การเลือกผู้รับเหมา ที่ดีนั้น ควรมีปัจจัยในการพิจารณาหลายประการด้วยกัน คือ

1. ได้รับการแนะนำจากผู้ที่ไว้ใจได้
2. มีที่อยู่ที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน ควรมีสำนักงาน หรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีที่ตั้งของสำนักงานเป็นหลักแหล่ง
3. ผลงาน ผู้รับเหมาที่มีมาตรฐานสามารถกล่าวอ้างถึงผลงานในอดีต สามารถพาชมผลงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องปิดบัง และสามารถแนะนำให้พบกับลูกค้ารายก่อน ๆ ได้ด้วย
4. การประมูลราคา เมื่อเจ้าของบ้านมีแบบก่อสร้างและมีรายการประมาณราคากลาง (จากสถาปนิกและวิศวกร) เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจัดประมูลราคาก่อสร้าง โดยเชิญผู้รับเหมา 3 – 4 รายเข้ารับฟังคำอธิบายแบบจากสถาปนิกและวิศวกรโดยละเอียด ในส่วนของเจ้าของบ้าน อาจเพิ่มเติมในรายละเอียดพิเศษที่เกี่ยวกับความต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องระดับความประณีตของงานLeave a Reply