น่ารู้เรื่องก่อสร้าง

ความรู้ในการใช้ไม้อัดเคลือบฟิมล์

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม (Film faced plywood)

ม้อัดเคลือบฟิล์มที่ขายกันอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะผลิตจากสองแหล่งคือ
 • ผลิตโดยโรงงานในประเทศ
 • ผลิตจากต่างประเทศ

คำถามเกี่ยวกับไม้อัดเคลือบฟิล์ม

 • ถาม : ไม้อัดเคลือบฟิล์มคืออะไร? ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
 • ตอบ : ไม้อัดเคลือบฟิล์มคือไม้อัดที่ได้จากการนำไม้อัดสลับชั้นที่อัดด้วยกาวที่กันน้ำ(Melamine หรือ Phenol Formaldehyde) มาอัดทับด้วยแผ่นฟิล์มPhenolic Resinซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีความมัน, น้ำซึมผ่านไม่ได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้เป็นไม้แบบสำหรับงานหล่อคอนกรีต
 • ถาม : ไม้อัดเคลือบฟิล์มดีกว่าไม้อัดธรรมดาอย่างไร?
 • ตอบ : จากคำตอบข้างต้น เนื่องจากการใช้กาวที่มีคุณสมบัติกันน้ำ ทำให้ไม้อัดเคลือบฟิล์มนั้น
  1. มีความยึดเกาะระหว่างชั้นของไม้ดีกว่า
  2. ผิวฟิล์มที่เคลือบหน้าและหลัง ทำให้สามารถทนทานต่อสารเคมี,การขูดขีดและมีความเรียบมากกว่าไม้อัดธรรมดา สามารถใช้งานได้หลายครั้งกว่า
 • ถาม : ไม้อัดเคลือบฟิล์ม สามารถนำมาใช้ซ้ำได้กี่ครั้ง?
 • ตอบ : ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ถูกถามบ่อยที่สุด ตามปกติการใช้งานซ้ำได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักคือ คุณสมบัติของไม้อัดเคลือบฟิล์มนั้น และลักษณะการใช้งาน
 • ถาม : คุณภาพของไม้อัดเคลือบฟิล์มขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?
 • ตอบ : คุณสมบัติของไม้อัดเคลือบฟิล์มจะขึ้นอยู่กับ ชนิดและคุณภาพของไม้,แผ่นฟิล์มที่ใช้,กาวที่ใช้ และขั้นตอนในการผลิต
  – ชนิดและคุณภาพของไม้ที่ใช้ ไม้เนื้อแข็งกว่าหรืออายุมากกว่าจะมีความแข็งแรงของเนื้อเยื่อมากกว่าไม้ประเภทที่โตเร็วหรือไม้ที่ติดกระพี้
  – แผ่นฟิล์มที่ใช้ แผ่นฟิล์มที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือแผ่นฟิล์ม DYNEA ของฟินแลนด์
  – กาวที่ใช้ ไม้อัดเคลือบฟิล์มที่ดีจะต้องใช้กาวPhenol FormaldehydeหรือกาวMelamine ซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำได้ โดยปกติ – กาวMelamineจะมีคุณสมบัติด้อยกว่ากาวPhenol Formaldehyde
  – ขั้นตอนในการผลิต มีผลมากต่อคณภาพของไม้อัดเคลือบฟิล์ม ควรตรวจสอบว่าไม้ที่ท่านเลือกซื้อผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานเท่านั้น
 โดยค่ามาตรฐาน ไม้อัดเคลือบฟิล์มจะสามารถนำมาใช้งานได้ตามชนิดดังตารางด้านล่างนี้
 • ถาม : ในการใช้งานไม้อัดเคลือบฟิลม์ควรใช้งานอย่างไรให้ใช้ได้มากครั้งที่สุด
 • ตอบ : วิธีการใช้งานไม้อัดเคลือบฟิล์ม
         การใช้งาน
 1. ควรใช้สลับด้านตลอดอายุการใช้งาน ไม่ควรใช้หน้าเดียวหรือใช้ทีละหน้า
 2. เพื่อความมั่นใจว่าไม้อัดจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ควรทำความสะอาดผิวหน้าทุกครั้งหลังจากการใช้งานก่อนนำไปเก็บ
 3. หากมีร่องรอยชำรุดเล็กน้อยก็ให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน
 4. การเก็บหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรเก็บไว้ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทและไม่วางบนพื้นดินโดยตรง
 5. การเก็บรักษา ให้วางซ้อนกันให้วางเป็นคู่ๆเช่นหน้า-หน้า หรือ หลัง-หลัง

อื่นๆ เพิ่มเติม

ไม้อัดเคลือบฟิล์มจะทาสีกันน้ำด้านข้างเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไป ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องตัดแผ่นไม้ ให้ทาสีขอบข้างด้วยสีกันน้ำทุกครั้ง2-3เที่ยว เพื่อป้องกันน้ำและเพิ่มอายุการใช้งาน

ในการใช้งานหากแผ่นไม้มีรูที่เกิดจากการเจาะ,การตอกด้วยตะปู ให้ทำการอุดรูนั้นด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันน้ำ
เพื่อยืดอายุการใช้งาน หลังจากการแกะแบบทุกครั้ง ควรล้างทำความสะอาดคราบปูนและวัสดุต่างๆด้วยน้ำสะอาดและอาจใช้แปรงขัดออก หากแปรงหรือเครื่องมือที่มีความแหลมคมต้องระวังไม่ให้ทำความเสียหายกับฟิล์ม
คำถามที่เกี่ยวกับการใช้งาน
 1. สามารถใช้เครื่องเข่าคอนกรีตได้หรือไม่?
  ตอบ : สามารถใช้ได้แต่ต้องระวังไม่ให้หัวจี้คอนกรีตโดนแผ่นไม้
 2.  จำเป็นต้องใช้น้ำมันหรือน้ำยาทาที่ผิวของไม้อัดเคลือบฟิล์มหรือไม่?
  ตอบ : ไม่จำเป็น
 3. สามารถใช้ตะปูตอกได้หรือไม่?
  ตอบ : ได้ แต่เมื่อถอนตะปูออกแล้วควรอุดรูตะปูนั้น
 4. ในการใช้งานหลายครั้ง ควรใช้ทีละหน้าหรือสลับหน้า
  ตอบ : ควรใช้สลับหน้าเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Leave a Reply