น่ารู้เรื่องก่อสร้าง

กรรมวิธีในการผลิตไม้อัด

จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ซึ่งไม้อัดจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทหลายสี สังเกตเห็นมั้ยคับว่าไม้อัดด้านหลังจะเหมือนกัน จะมีลักษณะที่คล้ายกัน แต่ผิวหน้าจะแตกต่างกัน ซึ่งแผ่นหน้าของมันก็คือ เยื้อวีเนี่ยบางๆ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันว่าขั้นตอนการผลิตนั้นเป็นอย่างไร

  1. เริ่มจากการสไลด์เยื่อไม้

เยื่อไม้อัดลีคอมโพส เป็นเยื่อไม้อัดที่สังเคราะห์จากธรรมชาติ จะมีหน้ากว้างกว่าเยื่อไม้อัดธรรมชาติพอสมควร หลังจากที่เราได้เยื่อไม้อัดที่มีความหนาทั่วไปตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตรถึง 0.8 มิลลิเมตร เราก็จะนำเยื่อไม้ที่ได้ไปผ่านกระบวนการไล่ความชื้นเพื่อให้มีความพอเหมาะ สำหรับเตรียมติดตั้งในการทำไม้อัดต่อไป

เยื่อวีเนียร์ ซึ่งได้จากไม้ธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้จริง สังเกตได้ว่าจะมีความกว้างน้อยกว่าเยื่อลีคอมโพซึ่งเป็นไม้สังเคราะห์ธรรมดา เราจะนำเยื่อวีเนียร์ที่ได้มาเรียงกันให้ได้ความหนาที่พอสมควร ก็จะนำเข้าเครื่องตัดให้ได้หัวท้ายก่อนเพื่อให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ

หลังจากที่เราได้ความยาวตามต้องการเราก็เอาเข้ามาเข้าอีกเครื่องหนึ่งคับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เรากำหนดไว้เพื่อที่จะได้ความยาวเท่ากันทั้งแผ่น จากนั้นนำมาเข้าเครื่องเย็บกาว เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ต่อแผ่นวีเนี่ย 2 แผ่นให้เป็นชิ้นเดียวกัน ต่อให้ได้ความกว้างที่เราต้องการ ส่วนรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ หรือลอยเปื้อนต่างๆ เราก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะคับแล้วจึงใช้กาวอัดแต่งเข้าไปให้เรียบร้อย

  1. ขั้นตอนการเตรียมไม้อัด

นำเยื่อไม้ที่พร้อมแล้วนำมาปูลงบนแผ่นไม้อัด พอจัดวางเรียบร้อนแล้วก็ส่งเข้าเครื่องอัดความร้อนจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที แล้วแต่ความหนาของเยื่อไม้ เสร็จแล้วก็จะออกมาได้ผิวของเนื้อไม้ที่สวยงามอัดติดแน่นบนแผ่นไม้อัดเลย หลังจากที่ออกมาแล้ว
ก็จะนำมาตัดแต่งขัดขอบ พอตัดแต่งเสร็จแล้วก็จะนำแผ่นมาผ่านเครื่องขัดผิวหน้าอีกที ก็จะได้รวดลายเยื่อไม้อัดตามที่เราต้องการ เพื่อจะนำไปวางขายหรือนำมาส่งออก

วีเนียร์นอกจากนำมาทำเป็นไม้อัดแล้วเรายังนำมาใช้มาทำอย่างอื่นได้ เช่นการตัดต่อรวดลายเพื่อทำเป็นโคมไฟ แผ่นไม้อัดโดยทั่วไปตามท้องตลาดก็จะมีขนาดคือ1.20*2.40 หรือประมาณ 4*8 ฟุต ซึ่งจะมีหน้าของไม้กว้างกว่าไม้ธรรมชาติเยอะ ถูกนำไปใช้ทำ ตู้ โต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ขายตามท้องตลาด เพราะว่าเบากว่าไม้จริง และก็ความกว้างของเนื้อไม้กว้างกว่าไม้จริงเยอะมาก

Leave a Reply