กลุ่มสินค้าและบริการ

_1_20140421_1615902689

วัสดุสำหรับงานก่อสร้าง

ไม้แบบ ไม้อัด ไม้ยูคา ไม้ไผ่
สังกะสี เมทัลชีท

7

ไม้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์

ไม้โครงไส ไม้จ๊อย ไม้อัด
MDF ยางพาราประสาน ปาติ
เกิลบอร์ด ไม้คิ้ว

_1_20140313_1864908508

ไม้แปรรูป

ไม้เต็ง ตะแบก จำปา สัก
มะค่า ตะเคียน ไม้พื้นรางลิ้น
ปาร์เก้ ไม้บันได ประตู

_1_20140315_2083487475

เหล็กงานก่อสร้าง

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ไวร์
เมช ลวดผูกเหล็ก แบบเหล็ก
นั่งร้าน

_1_20140421_1654463739

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตแข็งตัวเร็ว งาน
ดาดฟ้า งานฐานราก-เสา-
คาน งานชายฝั่งทะเล

_1_20140405_1331725864

ทรายและหิน

ทรายหยาบ ทรายละเอียด
ทรายกลาง ทรายถม หินคลุก
หินก่อสร้าง