ไม้ยูคา และไม้ไผ่

__1_20140314_1335503622

ไม้ยูคาลิปตัส
จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง
พร้อมจัดส่งถึงหน้างาน

_1_20140314_1622374487

ไผ่ป่า ไผ่นวล ไผ่เลี้ยง
จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง
ความยาวตั้งแต่ 6-8 ม.