ไม้จ๊อยส์และไม้งานเฟอร์นิเจอร์

joint1

ไม้โครงจ๊อยท์

โครง 1.5 x 3 จ๊อยท์ โดยมีไม้
หลากหลายประเภทให้เลือก
ตามความต้องการ

P1000050

ไม้โครงไสเส้น

ไม้โครงไสบางและไสหนา
สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และ
โซฟาทุกความยาว