ไม้แปรรูปและไม้อัดก่อสร้าง

9911

ไมัอัดยาง
เกรด A, B
หนา 4, 6, 10, 15, 20 มม.

003

ไม้อัดเคลือบฟิลม์
เกรด A, AA, AAA
หนา 10, 15, 20 มม.