ทรายและหิน

g70gp48edbcb

ทรายหยาบคัดขนาดพิเศษ

เนื้อหยาบสวย แห้ง บรรจุใส่
ถุง เน้นความสะอาด เหมาะ
สำหรับงานปูนที่เน้นคุฯภาพ

gravel-798208_640

หินคลุก หินก่อสร้าง

หินเกรดดีคัดพิเศษ (Wel
grad) เป็นหินที่มีขนาดแตก
ต่างกันปนกัน