เหล็กและคอนกรีตสำเร็จรูป

96

เหล็กงานก่อสร้าง

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ไวร์
เมช ลวดผูกเหล็ก แบบเหล็ก
นั่งร้าน

_1_20140421_1654463739

คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตแข็งตัวเร็ว งาน
ดาดฟ้า งานฐานราก-เสา-
คาน งานชายฝั่งทะเล