คอนกรีตผสมเสร็จ

ศูนย์จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จครบวงจร คอนกรีตราคาถูก ขายคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคอนกรีตสำเร็จ ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป
สินค้าคุณภาพ ราคาถูก เน้นงานบริการ ยอดสั่งจำนวนมาก รับส่วนลดพิเศษ

Description

Description

ศูนย์จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จครบวงจร คอนกรีตราคาถูก ขายคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคอนกรีตสำเร็จ ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป
สินค้าคุณภาพ ราคาถูก เน้นงานบริการ ยอดสั่งจำนวนมาก รับส่วนลดพิเศษ

คอนกรีตที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
     1.Lean Congrete (คอนกรีตหยาบ)
– เทรองพื้น,เทปรับระดับ,เทฝากเหล็ก
2.ST180
– สร้างบ้านชั้นเดียว – 2 ชั้น ได้ทุกโครงสร้าง (คาน ST210)
– เทพื้นภายนอก – ภายใน (บริเวณที่สัมผัสน้ำ แนะนำให้ใช้คอนกรีตกันซึม)
3.ST210
– สร้างบ้านได้ <5 ชั้น (คาน ST240)
– ถนนทางเข้าบ้าน
4.ST240
– สร้างบ้านได้ <7 ชั้น (คาน ST280)
– ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งได้
5.ST280 – ST500 สำหรับงานรับน้ำหนักมาก และงานโครงใหญ่ การใช้งานแล้วแต่ออกแบบคอนกรีตปั๊ม (สลั๊มพ์ 10 – 12.5 ซ.ม.)กำลังอัดเท่ากันกับคอนกรีตทั่วไป (สลั๊มพ์ปกติ) แต่ราคาจะสูงกว่า 1 Step เนื่องจากคอนกรีตปั๊มสลั๊มพ์มากกว่า เพราะว่าต้องมีปริมาณน้ำ และปูนเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้รับรองกำลังอัดได้ตามชั้นคุณภาพนั้น ๆคอนกรีตเข็มเจาะ
– เข็มเจาะเล็ก ST210-380 สลั๊มพ์ 7.5 – 12.5 ซ.ม.
– เข็มเจาะใหญ่ ST210-380 สลั๊มพ์ >15 ซ.ม.

คอนกรีตกันซึม
-ST210 ขึ้นไป (การเซ็ดตัวจะช้ากว่าคอนกรีตทั่วไป เนื่องจากการสูญเสียน้ำที่น้อยกว่า)
– เทพื้นที่สัมผัสน้ำ เช่น พื้นห้องนำ,ถังเก็บน้ำ,ดาดฟ้า ฯลฯ
– สร้างบ้านได้ทุกโครงสร้าง (กำหนดข้างต้น) คอนกรีตถนน อบต.
– เทถนน,พื้น,ลาน ฯ

Fast Setting Congrete (คอนกรีตแข็งตัวเร็ว)
– หลังจากเทเสร็จ 8 / 24 ชม.สามารถเปิดใช้งานได้คอนกรีตเททับหน้า (Topping Congrete)
– เททับบนพื้นสำเร็จ ความหนา 5 – 8 ซ.ม.

Post – Tensioned Congrete
– สำหรับงานเร่งการถอดแบบเร็ว เพื่อขึ้นชั้นต่อไป
– พื้นที่มีขนาดกว้าง หรือยาว แต่ละช่วงเสาเกิน 6 เมตร ขึ้นไป ใช้คอนกรีต Post Tensioned จะประหยัดโครงสร้าง เช่น ใช้เหล็กน้อยลง,จำนวนเสาลดลง ทำให้เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้น,งานเร็วขึ้นเนื่องจากผ่านไป 4 วันสามารถถอดค้ำยัน ออกได้เกินกว่า 70%

ก่อนการสั่งคอนกรีต ท่านต้องทราบรายละเอียดดังนี้
1.วัน เวลาที่ต้องการใช้ เทคอนกรีต
2.สเปคปูนที่ต้องการจะใช้
3.ระบุสถานที่ส่ง แผนที่หน้างานพร้อมระบุผู้รับหรือเบอร์ผู้รับเหมาหน้างาน
4.หากต้องเลื่อนการเทคอนกรีตผสมเสร็จให้รีบแจ้งกลับที่พนักงานล่วงหน้า
5.เตรียมทางเข้าให้รถบรรทุก คอนกรีตผสมเสร็จสามารถเข้าไปเทที่หน้างานก่อสร้างได้โดยสะดวก ตรวจสอบสายไฟข้างทางหรือสิ่งกรีดขวางข้างทาง รถผสมคอนกรีตผสมเสร็จส่วนมากจะเป็นรถสิบล้อ
6.กรณีหน้างานแคบกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อความสะดวกในการจัดหารถบรรทุกคนกรีตชนิดเล็ก
บริการเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
การจองสั่งคอนกรีตต้องจองล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อให้ได้ตามวันเวลาที่ท่านต้องการใช้
Promotion !!! พิเศษสุดๆๆๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้ในแต่ละไซค์งาน