ทราย-หินบรรจุถุง

1. ทรายหยาบบรรจุถุง เป็นทรายหยาบคัดขนาดพิเศษ เนื้อหยาบสวย แห้ง บรรจุใส่ถุง เน้นความสะอาด เหมาะสำหรับงานปูนที่เน้นคุณภาพ
2. ทรายละเอียดบรรจุถุง เป็น ทรายละเอียดแห้ง คุณภาพสะอาด ที่ควบคุมสัดส่วนและขนาดของทราย ให้เหมาะสมกับปูนซีเมนต์ทุกชนิด สามารถใช้ผสมได้กับงานฉาบหรือก่อที่ต้องการความละเอียด เพื่อให้ได้งานฉาบเรียบเนียนสวยเป็นพิเศษ
3. ทรายถมบรรจุถุง สำหรับ กันน้ำท่วม ใช้ทรายถมแห้ง บรรจุลงถุงกระสอบอย่างดีไม่รั่วซึม พร้อมเย็บปิดปากถุงสนิท สามารถ4.หินบรรจุถุง

Description

Description

1. ทรายหยาบบรรจุถุง เป็นทรายหยาบคัดขนาดพิเศษ เนื้อหยาบสวย แห้ง บรรจุใส่ถุง เน้นความสะอาด เหมาะสำหรับงานปูนที่เน้นคุณภาพ
2. ทรายละเอียดบรรจุถุง เป็น ทรายละเอียดแห้ง คุณภาพสะอาด ที่ควบคุมสัดส่วนและขนาดของทราย ให้เหมาะสมกับปูนซีเมนต์ทุกชนิด สามารถใช้ผสมได้กับงานฉาบหรือก่อที่ต้องการความละเอียด เพื่อให้ได้งานฉาบเรียบเนียนสวยเป็นพิเศษ
3. ทรายถมบรรจุถุง สำหรับ กันน้ำท่วม ใช้ทรายถมแห้ง บรรจุลงถุงกระสอบอย่างดีไม่รั่วซึม พร้อมเย็บปิดปากถุงสนิท สามารถ4.หินบรรจุถุง