สังกะสีราคาโรงงาน

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์     สังสะสีลอนลูกฟูกใหญ่
ความยาว          5 – 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง        610 มม.

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์     สังกะสีลอนเหลี่ยม
ความยาม         5 – 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง        610 มม.

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์      สังกะสีลอนลูกฟูกเล็ก
ความยาม          5 – 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง         610 มม.

Description

Description

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์     สังสะสีลอนลูกฟูกใหญ่
ความยาว          5 – 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง        610 มม.

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์     สังกะสีลอนเหลี่ยม
ความยาม         5 – 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง        610 มม.

แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม
รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์      สังกะสีลอนลูกฟูกเล็ก
ความยาม          5 – 12 ฟุต หรือ สั่งพิเศษ
ความกว้าง         610 มม.